REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Dit reglement is te vinden op het terrein van de camping en op de officiële website. Toelating tot de camping impliceert volledige acceptatie en naleving van dit reglement. In geval van overtreding van dit reglement behoudt de directie zich het recht voor om naar eigen goeddunken gepaste maatregelen te nemen, waaronder eventueel verwijdering van de camping.TOEGANG TOT DE CAMPING

 • Gasten krijgen toegang tot de camping na registratie van hun persoonlijke gegevens bij de receptie en het tonen van een geldig identiteitsbewijs.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de gast om de juistheid van de verstrekte informatie te controleren, eventuele afwijkingen aan het management te melden en het personeel op de hoogte te stellen van verwachte wijzigingen, zoals de aankomst of het vertrek van personen.
 • Toegang tot de camping en de faciliteiten is alleen toegestaan na het voltooien van het registratieproces en het inleveren van het armbandje bij de receptie. Het armbandje is alleen geldig voor de duur van het verblijf op de camping. Personen die zonder armbandje of in het bezit van een ongepast armbandje worden aangetroffen, zal de toegang tot de camping worden geweigerd.
 • Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) moeten begeleid worden door en onder toezicht blijven van volwassenen die de verantwoordelijkheid voor hen op zich nemen.
 • Personen die zich op een later tijdstip bij de groep voegen, dienen de receptie te informeren over hun aankomst en vertrek op de betreffende dagen, volgens de aangegeven procedure.
 • Inchecken is toegestaan tot 21.00 uur. In het geval van vertraging is het verplicht om de receptie van tevoren op de hoogte te stellen, zodat er regelingen kunnen worden getroffen om de toegang tot de faciliteit te vergemakkelijken.

 

KASSA-UREN EN BETAALMETHODEN

 • Betalingen worden uitsluitend geaccepteerd tijdens de kassa-uren, van 8.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur. Buiten deze uren worden geen transacties verwerkt.
 • Betalingen kunnen contant worden voldaan (binnen de wettelijke grenzen), met pinpas en creditcard (Visa en MasterCard).
 • De betaling voor het verblijf is vereist op de dag van aankomst. De facturering wordt bepaald op basis van het aantal geboekte nachten in de faciliteit.
 • Late aankomsten of vroegtijdig vertrek komen niet in aanmerking voor restitutie; de volledige gereserveerde periode moet worden betaald.
 • Tijdens het hoogseizoen moet voor bezette staanplaatsen worden betaald met een minimum aantal van twee personen, zelfs als ze niet aanwezig zijn.
 • De prijzen zijn exclusief de VERBLIJFSBELASTING, die €1,50 per persoon per nacht bedraagt en geldt voor maximaal 10 opeenvolgende nachten. Kinderen tot 14 jaar zijn vrijgesteld van deze belasting.
 • Prijzen worden dynamisch berekend. De schatting van de kosten is gebaseerd op door de klant verstrekte gegevens en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele fouten of omissies.

 

AANKOMSTEN EN VERTREKKEN: PLAATS

 • De kampeerplaats moet voor 13.00 uur worden verlaten. Na dit tijdstip wordt een extra nacht in rekening gebracht. Late check-outs, die alleen zijn toegestaan in het laagseizoen, moeten worden gecoördineerd met de receptie en zijn onderhevig aan extra kosten.
 • Bij de prijs van elke kampeerplaats is een parkeerplaats inbegrepen (de auto moet op de plaats geparkeerd worden), evenals toegang tot elektriciteit, water, toiletten en douches.

 

AANKOMST EN VERTREK: STACARAVANS

 • Inchecken is gegarandeerd vanaf 16:00 uur en uitchecken moet voor 10:00 uur voltooid zijn. Na deze tijd wordt een extra nacht in rekening gebracht.
 • In het laagseizoen geldt een minimumverblijf van 3 nachten, in het hoogseizoen (Pinksteren, juli en augustus) geldt een minimumverblijf van 7 nachten.
 • Aankomst- en vertrekdagen zijn tijdens het hoogseizoen beperkt tot maandag, vrijdag en zondag.
 • Alle accommodaties zijn voorzien van kookgerei, servies, dekens en kussens. Keukendoeken, schoonmaakdoeken, vuilniszakken en toiletpapier zijn echter niet aanwezig. Er wordt van de gasten verwacht dat ze de uitrusting met zorg gebruiken en eventuele schade, breuk of ontbrekende items zullen in rekening worden gebracht.
 • Bij elke accommodatie is een parkeerplaats bij de totale prijs inbegrepen.

 

ANNULERINGSBELEID

 • Tot 30 dagen voor de geplande aankomstdatum: 90% van de aanbetaling zal worden terugbetaald (exclusief de reserveringskosten van € 10).
 • Tussen 30 en 15 dagen voor de geplande aankomstdatum: 40% van de aanbetaling wordt terugbetaald (exclusief de reserveringskosten van € 10).
 • Tussen 15 en 10 dagen voor de geplande aankomstdatum: 20% van de aanbetaling zal worden terugbetaald (exclusief de reserveringskosten van 10€).
 • Binnen 10 dagen voor de geplande aankomstdatum of bij annulering op of na de 9e dag voor de geplande aankomstdatum: 100% van het aanbetaalde bedrag wordt ingehouden (exclusief de reserveringskosten van € 10).
 • In ieder geval zal het bedrag van de annulering niet worden terugbetaald bij toekomstige reserveringen.
 • Het is aan te raden om vooraf een verzekering af te sluiten bij een aanbieder naar keuze om onvoorziene gebeurtenissen te dekken.

 

DAGELIJKSE BEZOEKERS (zonder overnachting)

 • De toegang is afhankelijk van het oordeel van de directie.
 • Dagbezoekers, gedefinieerd als personen die kampeerders van de camping bezoeken zonder te overnachten, mogen de camping te voet betreden tijdens de aangegeven uren. Hiervoor moeten ze een identiteitsbewijs achterlaten bij het toegangsbureau.
 • De toegestane bezoekuren zijn van 8.00 tot 20.30 uur.
 • Auto’s van bezoekers mogen niet binnen de camping geparkeerd worden.
 • Het eerste uur van het bezoek is gratis, daarna wordt de catalogusprijs in rekening gebracht.
 • Campinggasten moeten ervoor zorgen dat hun bezoekers toestemming hebben van de Direktie om de camping te betreden en zijn verantwoordelijk voor hun gedrag binnen de camping.
 • Als de Direktie bij controle niet bekende gasten en/of bezoekers identificeert, zullen zij onmiddellijk verzocht worden de camping te verlaten en de gastgasten zullen verplicht zijn het dagtarief voor gasten te betalen, ongeacht hun aankomsttijd. Gasten en bezoekers mogen niet na 20:30 uur op het terrein blijven. Na dit tijdstip worden ze als overnachtende gasten op de camping in rekening gebracht op de rekening van de gastheer/vrouw.
 • De directie behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang te ontzeggen aan personen (inclusief bezoekers, gasten en klanten) die overlast kunnen veroorzaken of het evenwicht op de camping kunnen verstoren.

 

KEUZE EN GEBRUIK VAN STANDPLAATSEN EN FACILITEITEN

 • De keuze van de staanplaatsen moet gebeuren volgens de instructies van het aangewezen personeel. Als een staanplaats eenmaal is toegewezen, is het ten strengste verboden deze te verplaatsen zonder toestemming van de Directie.
 • Het is verboden om zelfs tijdelijk vrije staanplaatsen te bezetten met voorwerpen en voertuigen van welke aard dan ook, met name auto’s.
 • Elektrische aansluiting is alleen toegestaan met CE-conforme elektriciteitskabels (blauw driepolig). De elektriciteit op de standplaats wordt verdeeld op 220 volt, met stopcontacten van 4 tot 6 ampère. Het is absoluut verboden om verbindingen te maken door de som van meerdere kabels en/of met stopcontacten die niet waterdicht zijn. Verlengsnoeren moeten volledig worden afgerold om oververhitting te voorkomen. Aansluitingen die gemaakt zijn op een manier die in strijd is met dit reglement, die gevaarlijk of schadelijk kan zijn voor het elektrische systeem van de camping en de veiligheid van de gasten, zullen onmiddellijk verwijderd worden door het personeel van de camping.

 

VUREN EN BARBECUES

 • Het is ten strengste verboden om vuur aan te steken in de buurt van tenten, caravans en binnen en buiten stacaravans.
 • Het onbeheerd achterlaten van kaarsen of andere open vuur is op elk moment van de dag of nacht verboden.
 • Als u in het bezit bent van een barbecuegrill op gas, dan is het toegestaan deze te gebruiken op uw standplaats en binnen de omheining van de stacaravan.
 • Er is een speciale barbecueplaats met barbecues en tafels, gratis beschikbaar voor alle gasten.

 

 

CIRCULATIE VAN VOERTUIGEN

 • Voertuigen mogen niet rijden tussen 23.00 en 07.30 uur. Tijdens deze uren mag de bar alleen geopend worden in geval van nood.
 • Voertuigen moeten stapvoets rijden.
 • Auto’s en motoren moeten geparkeerd worden in de daarvoor bestemde parkeerhavens. Voertuigen die een vrije standplaats bezetten, zelfs tijdens het laagseizoen, worden belast met het tarief van de onwettig bezette standplaats, zoals aangegeven in de prijslijst voor de betreffende periode.
 • Het is ten strengste verboden om de elektrische auto op te laden op de standplaats of eenheid en binnen de camping. Degene die betrapt wordt op het opladen van de auto zal een eenmalige boete van 50,00 € moeten betalen voor het niet naleven van de regels.
 • Eigenaren van voertuigen geparkeerd op de camping zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan derden.
 • Extra voertuigen worden alleen toegelaten als er extra plaatsen beschikbaar zijn en naar goeddunken van de directie.

 

HUISDIEREN

 • Huisdieren zijn alleen toegestaan op de staanplaatsen en zijn ten strengste verboden in de stacaravans.
 • Huisdieren zijn toegestaan op de camping, maar moeten te allen tijde aangelijnd zijn.
 • Eigenaars zijn verantwoordelijk voor de netheid van hun huisdieren en moeten ervoor zorgen dat de dieren geen schade toebrengen aan andere personen of eigendommen.
 • Eigenaars van huisdieren zijn verplicht om hun dieren mee te nemen buiten de camping voor hun fysiologische behoeften.
 • Het is ten strengste verboden om dieren mee te nemen naar de speeltuin en de toiletten.


RUST EN STILTE

 • Tijdens deze periodes zijn alle storende geluiden die de rest van de gasten kunnen storen ten strengste verboden.
 • Volwassenen zijn consequent verantwoordelijk voor het gedrag van minderjarigen onder hun toezicht en zorgen voor een rustige, veilige en hygiënische omgeving voor alle gasten in de faciliteit.

 

SANITAIRE FACILITEITEN

 • De toiletten worden meerdere keren per 24 uur schoongemaakt door het aangewezen personeel. Terwijl het personeel voor de netheid zorgt, worden de klanten vriendelijk verzocht hun steentje bij te dragen door de voorzieningen voor persoonlijke hygiëne zo schoon mogelijk achter te laten.
 • In de toiletten is het ten strengste verboden om te spelen, met water te gooien of ander gedrag te vertonen dat de netheid en veiligheid in gevaar kan brengen. Ouders zijn er verantwoordelijk voor dat minderjarigen onder hun toezicht zich netjes gedragen. Iedereen die door storend gedrag de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden van het toiletpersoneel hindert, wordt verzocht de camping te verlaten. Kinderen jonger dan 6 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.
 • Binnen het serviceblok zijn er specifieke kamers aangewezen voor een beperkt aantal personen (babykamer, gehandicaptenservice, privédiensten). Om toegang te krijgen tot deze kamers moet u een sleutel of code aanvragen bij de receptie.

 

STATION VOOR AFVALRECYCLING

 • Bij de ingang van de camping is een recyclingstation ingericht voor het gescheiden inzamelen van afval.
 • Gasten zijn verplicht om het afval dat ze produceren te sorteren, met name: glas, plastic, aluminium, tetrapak, papier en karton.
 • Verschillende containers, onderscheiden door kleur, zijn aangewezen voor specifieke soorten afval: groen voor glas, blauw voor plastic, aluminium en tetrapak, geel voor papier en donkergroen voor ongedifferentieerd en nat afval.
 • De camping ondergaat periodieke inspecties om de juiste scheiding van afval te beoordelen. Niet-naleving kan leiden tot sancties. De directie behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs de inhoud van de afvalzakken van de gasten te inspecteren. Als wordt vastgesteld dat het afval niet wordt gescheiden, wordt een eenmalige boete van € 50,00 opgelegd.

 

GEVONDEN VOORWERPEN EN AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

 • Voorwerpen die op de camping worden gevonden, moeten worden afgegeven bij de receptie, die ervoor zal zorgen dat ze aan de rechtmatige eigenaar worden teruggegeven.
 • Hoewel de camping bewaakt wordt, is de Direktie niet verantwoordelijk voor diefstal of schade.
 • De direktie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht, natuurrampen, ziekten en epidemieën (inclusief plantenziekten) of andere oorzaken die niet te wijten zijn aan de bewezen nalatigheid van het personeel van de camping.
 • Na afloop van het verblijf is de kampeerder verplicht het terrein te verlaten zonder bezittingen of voertuigen achter te laten. De Directie aanvaardt geen opslag van dergelijke voorwerpen en is in geen geval aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan voorwerpen en voertuigen, waarbij een dergelijke aansprakelijkheid uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

 

VERHUUR VAN FIETSEN EN KAJAKS

 • Bepaalde sportuitrustingen, zoals trekkingfietsen en kajaks, zijn te huur op de camping. De camping is verzekerd tegen ongevallen als gevolg van defecten aan de uitrusting. De camping is echter niet verantwoordelijk voor ongevallen die het gevolg zijn van een verkeerd gebruik van de uitrusting door de klant, waardoor hij zichzelf, anderen of eigendommen schade zou kunnen berokkenen.
 • Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het vergoeden van eventuele schade aan fietsen tijdens de huurperiode. Het wordt daarom aanbevolen om de fiets bij aflevering te inspecteren.
 • De verhuur van kajaks is voorbehouden aan meerderjarige personen of minderjarigen onder begeleiding. De kajaks mogen alleen worden gebruikt met de zwemvesten die bij de uitrusting zijn geleverd.


ALGEMENE REGELS

HET IS VERBODEN:

 • Afval weggooien buiten de daarvoor bestemde containers in het recyclinggebied.
 • Gaten of sleuven in de grond graven.
 • Spijkers of andere spijkers in de grond slaan tot een diepte van meer dan 20 cm.
 • Het opwerpen van barrières rond het terrein met behulp van dekzeilen, netten, hout of andere materialen.
 • Kabels of waslijnen op ooghoogte plaatsen en kabels aan bomen laten hangen, wat een gevaar kan vormen voor voetgangers of fietsers die passeren.
 • Olie, brandstoffen, kokende vloeistoffen of afval in de grond gooien.
 • Afwassen of vloeistoffen in drinkfonteinen gieten die zich langs de paden van de camping bevinden.
 • Auto’s of andere voertuigen binnen de omtrek van de camping te wassen.
 • De staanplaats vuil achter te laten bij vertrek.
 • Het wassen van wasgoed en borden buiten de wasbakken van het sanitairgebouw.
 • Verspilling of misbruik van drinkwater.
 • Knoeien met of beschadigen van elektrische, water- en brandbeveiligingssystemen, evenals alle uitrustingen van de camping, inclusief parkspelen.
 • Alle spelletjes (volleybal, voetbal of andere) die schade kunnen toebrengen aan de uitrusting van de camping of de gasten, moeten worden gespeeld op het daarvoor bestemde sportterrein van de camping.
 • Het rijden op fietsen en scooters met gevaarlijke snelheden die schade kunnen toebrengen aan gasten en hun eigendommen. Fietsen, scooters, skateboards en rolschaatsen zijn verboden in de speeltuin en de toiletten.

 


PRIVACY

 • In navolging van D. Lgs 13 van GDPR 679/2016 met betrekking tot privacy, kan de directie van Camping Punta Lago geen informatie verstrekken met betrekking tot de personen die binnen de faciliteit verblijven.

 

De directie