Privacy Policy

I – INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET PRIVACYBELEID VAN DE SITE

In dit gedeelte vindt u informatie over het beheer van www.campingpuntalago.com met betrekking tot de verwerking van gegevens van www.campingpuntalago.com gebruikers

Deze informatie is ook geldig voor de doeleinden van artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, voor personen die interactie hebben met www.campingpuntalago.com en kan worden bereikt op het adres dat overeenkomt met de homepage:

www.campingpuntalago.com

De informatie wordt alleen verstrekt voor www.campingpuntalago.com en niet voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via de daarin opgenomen links.

Het doel van dit document is om informatie te verstrekken over de methoden, tijden en aard van de informatie die de verwerkingsverantwoordelijken aan gebruikers moeten verstrekken wanneer ze verbinding maken met de webpagina’s van www.campingpuntalago.com, ongeacht de doeleinden van de verbinding zelf, volgens de Italiaanse en Europese wetgeving.

De informatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen als gevolg van de invoering van nieuwe regelgeving in dit verband, daarom wordt de gebruiker uitgenodigd om deze pagina regelmatig te controleren.

Als de gebruiker jonger is dan 14 jaar, overeenkomstig artikel 8, lid 1 van Verordening (EU) 2016/679 en art. 2 – Quinquies van wetsbesluit 196/2003, zoals gewijzigd bij wetsbesluit 181/18, moeten hun toestemming legitimeren door middel van de machtiging van hun ouders of voogden.

II – GEGEVENSVERWERKING

1 – Verwerkingsverantwoordelijke

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het andere orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Het behandelt ook beveiligingsprofielen.

Met betrekking tot deze website is de verwerkingsverantwoordelijke: Camping Punta Lago en voor elke verduidelijking of uitoefening van de rechten van de gebruiker kunt u contact met hem opnemen op het volgende e-mailadres: info@campingpuntalago.com

2 – Verwerker

Een verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het andere orgaan die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Overeenkomstig artikel 28 van Verordening (EU) 2016/679 is de verwerkingsverantwoordelijke van de www.campingpuntalago.com site, na aanstelling door de verwerkingsverantwoordelijke: Camping Punta Lago

3 – Plaats van de gegevensverwerking

De verwerking van gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van www.campingpuntalago.com vindt plaats op het adres: Via Lungo Lago, 70 Calceranica Al Lago (TN)

Indien nodig kunnen de gegevens met betrekking tot de nieuwsbriefdienst worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke of door hem voor dit doel aangewezen personen op het betreffende hoofdkantoor.