Privacy Policy

I – OPLYSNINGER VEDRØRENDE WEBSTEDETS PRIVATLIVSPOLITIK

 1. Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du håndterer www.campingpuntalago.com med hensyn til behandling af www.campingpuntalago.com brugeres data
 2. Disse oplysninger gælder også med henblik på artikel 13 i forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger for forsøgspersoner, der interagerer med campingpuntalago.com, og kan kontaktes på den adresse, der svarer til hjemmesiden:

www.campingpuntalago.com

 1. Oplysningerne gives kun til campingpuntalago.com og ikke til andre websteder, der kan konsulteres af brugeren via links indeholdt deri.
 2. Formålet med dette dokument er at give oplysninger om metoderne, tiderne og arten af de oplysninger, som de dataansvarlige skal give brugerne, når de opretter forbindelse til www.campingpuntalago.com websider, uanset formålet med selve forbindelsen, i henhold til italiensk og europæisk lovgivning.
 3. Oplysningerne kan være genstand for ændringer på grund af indførelsen af nye regler i denne henseende, derfor opfordres brugeren til at tjekke denne side med jævne mellemrum.
 4. Hvis brugeren er under 14 år, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, og Art. 2 – Quinquies i lovdekret nr. 196/2003, som ændret ved lovdekret nr. 181/18, skal legitimere sit samtykke gennem tilladelse fra sine forældre eller værger.

II – DATABEHANDLING


1 – Dataansvarlig

 1. Den registeransvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Det beskæftiger sig også med sikkerhedsprofiler.
 2. Med hensyn til denne hjemmeside er den dataansvarlige: Camping Punta Lago og for enhver afklaring eller udøvelse af brugerens rettigheder kan du kontakte ham på følgende e-mail-adresse: info@campingpuntalago.com


2 – Databehandler

 1. En dataansvarlig er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
 2. I henhold til artikel 28 i forordning (EU) 2016/679 er den dataansvarlige for www.campingpuntalago.com websted efter den dataansvarliges udpegning : Camping Punta Lago


3 – Sted for databehandling

 1. Behandlingen af data genereret ved brug af campingpuntalago.com finder sted på Adresse: Via Lungo Lago, 70 Calceranica Al Lago (TN)
 2. Om nødvendigt kan data relateret til nyhedsbrevstjenesten behandles af den dataansvarlige eller personer, der er udpeget af ham til dette formål på det relevante hovedkvarter.